قانون ها دستگاه لیزر

دومین مجازات مرسوم در دستگاه لیزر , گوگل پنگوئن است که در درجۀ نخستین صاحبان وب سایتی دستگاه لیزر که بیش تر از حد لینک سازی می نمایند را هدف می گیرد . پنگوئن که در سال ۲۰۱۲ معرفی شد الگوریتمی است که به‌دنبال الگوهای غیر نرمال لینک و پیوند سازی می گردد تا تارنما هایی که با ایجاد بیش تر از حد لینک , قصد دور زدن قوانین دستگاه لیزر گوگل را دارا هستند , شناسایی و مجازات نماید .

عقیدۀ گوگل در لینک و پیوند سازی این است که تمام لینک های خارجی به سایت شما می بایست ارگانیک باشند و به علت محتوای دستگاه لیزر کیفیت بالا وبسایت به دست آمده باشد . در سود , هر لینکی که با انگیزه افزایش رتبه درست شده باشد تحت عنوان ناقض مقررات گوگل شناخته خواهد شد . این لینک ها دربرگیرنده پیوند های خریداری شده , پیوند های در خواستی , پیوند های تبادلی و لینک های تشکیل شده دستگاه لیزر توسط ربات ها می باشد .

وقتی که الگوریتم های پنگوئن متوجه می شوند شما برای بازنویسی رتبۀ وبسایت در حالا ساخت پیوند های غیر طبیعی میباشید , وب سایت شما‌را برای واژه اساسی ( یا کلمه ها اساسی ) که هدف قرار داده اید مجازات می کند .

چنانچه که الگوریتم پنگوئن شمارا تنبیه نماید , متوجه تغییرات تحت خواهید شد :

سایت تان برای یک واژه و کلمه اساسی ( یا این که گروهی از عبارات با اهمیت ) در گیر کاهش ترافیک خواهد شد . ( برای مثال : صفحۀ وب سایت شما برای یکی‌از کلمات اساسی از رتبۀ ۲ گوگل به رتبۀ ۳۶۴ تنزل پیدا می نماید ) .
ورقه ای که شامل کلمه با اهمیت به ویژه می باشد , از ایندکس گوگل بیرون خواهد شد ( de – indexed ) در حالیکه بقیۀ صفحه های وبسایت در گوگل ایندکس شده باقی می‌ماند .
احتمال دارد در بخش های &# www.iranrotec.ir ; Search Queries ” یا این که “ Manual Actions ” باطن Webmaster Tools وبسایت خویش , پیغامی دستگاه لیزر با مضمون “ لینک و پیوند سازی غیر عادی ” دریافت کنید .
در برخی موارد , صفحاتی از وب سایت تان که قرار نمی‌باشد در رتبه بندی گوگل قرار بگیرند به جهت تنبیه توسط الگوریتم پنگوئن در رنکینگ گوگل قرار خواهند گرفت . ( مثلا صفحۀ “ تماس با ما ” در وبسایت شما به جای “ صفحۀ کلیدی ” برای واژه و کلمه مهم حساس شما نشان داده خواهد شد ) .

شدت مجازات بوسیله الگوریتم پنگوئن مضاعف متغیر است . به عنوان مثال از اُفت چندین پله ای رتبۀ صفحه تا از ایندکس خارج شدن کاغذ را دربرگیرنده می‌شود .

فرآیند بهبود حالت تارنما پس از مجازات پنگوئن در راهنمای الگوریتم پاندا به لهجه ساده توضیح داده شده‌است , ولی ما در این نوشته‌ی علمی دستگاه لیزر به موردها ابتدایی آن اشاره می کنیم . وبمستر می بایست فهرست پیوند های مرتبط با وبسایت خویش را از طریق گزینۀ “ latest links ” مو جود در webmaster tools به دست آورد و پیوند هایی که از الگویی غیرعادی پیروی می کنند را از آن حذف کند . حذف این پیوند ها به هم پا ارسال درخواستِ تجدید حیث و ایجاد یک کمپین لینک و پیوند سازی جدید میتواند موقعیت سایت را طی بازه زمانی مشخصی به شرایط اولیه بازگرداند .

آپ دیت پنگوئن نسخۀ ۴٫۰ Real Time در شرایط انتظار جای دارد , ولی توقع می‌رود که در فصل بهار یا تابستان سال ۲۰۱۶ عرضه شود .


این به روز رسانی احتمال دارد دربرگیرنده مجازات های جدیدی باشد . پیشنهاد میکنیم مراحل تحت را طی فرمائید :
به Webmaster Tools خویش مراجعه نمایید https : //www . google . com/webmasters و بخش های Search Queries و Manual Penalty را ببینید .
ترافیک سایت خویش را از روش گوگل آنالیتیکس باز بینی کنیدhttps : //www . google . com/analytics و دستگاه لیزر هر دسته اُفت ترافیک را مشاهده کنید .
با استعمال از یک ابزار ردیابی واژه اساسی رده وبسایت خود برای لغت ها اساسی کلیدی را نظارت نمایید .
آپدیت پنگوئن نسخه ۴٫۰ قادر است یه خرده نوسان ایجاد نماید که کاملاً طبیعی است . ( مرتبه بندی شما قادر است برای یک سری روزی جا به جا شود , اما بدین مفهوم وجود ندارد که شما مجازات شده اید ) .
پنگوئن الگوریتمی است که کیفیت لینک ها را محاسبه می نماید و مخصوصاً الگوی غیر طبیعی و کیفیت آنان را پایین نظر می گیرد . برای آنکه تارنما خود را در معرض جریمه قرار ندهید , بهتر است از ابزارهای ساخت لینک خودکار دوری کنید . ( این نکته دربرگیرنده ربات هایی که به طور انبوه محتوای وبسایت شما‌را تصویب می نمایند نیز می شود ) .
ویژگی “ real – time ” این آپدیت به‌این معنی است که به جهت تغییرات جدید احتمالا سایت تان مجازات شود یا شرایط سئوی آن به مراتب خوب تر شود . مسلماً این خبر خوشی برای آن مدل از وبسایت هایی است که قبلاً مجازات شده اند و اکنون سرگرم بهبود موقعیت سئوی خود می‌باشند .
بیشترِ ( چه بسا ممکن است همۀ ) “ ابزارهای باز بینی لینک